دوره استعدادیابی کودکان و نوجوانان | کشف مهارت‌ها و استعدادهای کودکان

0(0 Ratings)

دوره استعدادیابی کودکان و نوجوانان | کشف مهارت‌ها و استعدادهای کودکان

دسته‌ها توسعه فردی

Course Curriculum

فایل تصویری دوره

 • بخش اول | مقدمه
  04:10
 • بخش دوم | نگاه کلی به مفهوم استعداد
  03:08
 • بخش سوم | تعریف مفاهیم
  14:02
 • بخش چهارم | مستندات استعداد
  09:35
 • بخش پنجم | کلید استعدادیابی
  07:41
 • بخش ششم | کودک امروز
  03:27
 • بخش هفتم | والدین امروز
  15:00
 • بخش هشتم | مغز جذاب
  28:35
 • بخش نهم | نکات استعداد
  10:13
 • بخش دهم | رده‌های سنی تا 2 سال
  08:36
 • بخش یازدهم | رده‌های سنی 2 تا 4 سال
  31:49
 • بخش دوازدهم | رده‌های سنی 4 تا 6 سال
  07:32
 • بخش سیزدهم | مولفه‌های سازنده و مخرب استعداد
  03:43
 • بخش چهاردهم | فعالیت‌ها
  07:01
 • بخش پانزدهم | منابع و تشکر
  01:44
 • بخش شانزدهم | مکعب‌های موسیقیایی
  01:03
 • بخش هفدهم | هوش دیداری فضایی
  00:58
 • بخش هجدهم | هوش علمی
  01:00
 • بخش نوزدهم | هوش ریاضی
  00:51
 • بخش بیستم | هوش زبانی
  00:39
 • بخش بیست و یکم | هوش فیزیکی
  00:58
 • بخش بیست و دوم | هوش فردی
  00:43
 • بخش بیست و سوم | هوش بین فردی
  00:51
 • بخش بیست و چهارم | هوش فلسفی
  00:46
 • بخش بیست و پنجم/منابع
  01:03
 • بخش بیست و ششم/سخن پایانی
  00:26

فایل صوتی دوره

کاربرگ

به روزرسانی

سوالات دانشجویان دوره

Student Ratings & Reviews

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است
790,000 تومان 1,200,000 تومان